Κεντρικά: Σπιναλόγκας 16, Ηράκλειο

Τηλεφωνικό κέντρο: 2810390992
business portal

Ναυτιλιακές υπηρεσίες

Ναυτιλιακές υπηρεσίες

Τα στελέχη της εταιρείας μας έχουν μεγάλη εμπειρία και άριστη γνώση της ναυτιλιακής βιομηχανίας και είναι σε θέση να λειτουργούν και να επιβλέπουν τη λογιστική υπηρεσία μιας εταιρείας και να εκτελούν όλες τις απαραίτητες λογιστικές απαιτήσεις σχετικά με:

  • Εταιρίες Διαχείρισης που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 89/1967
  • Ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα βάσει του νόμου 959/1979
  • Εταιρείες που κατέχουν πλοία

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων μας μπορεί να προσφέρει αξιόπιστες συμβουλές και λύσεις προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες μιας ναυτιλιακής εταιρείας και της οικονομικής της ομάδας.