Κεντρικά: Σπιναλόγκας 16, Ηράκλειο

Τηλεφωνικό κέντρο: 2810390992
business portal
Σεμινάρια

Σεμινάρια

H KNG διαθέτοντας μακροχρόνια εμπειρία, κορυφαίους διακεκριμένους εισηγητές και εξειδικευμένα στελέχη στο χώρο της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης καθώς και της εκπαίδευσης επαγγελματιών-στελεχών γενικότερα, σχεδιάζει, οργανώνει-υλοποιεί προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στις εγκαταστάσεις των πελατών της όπως επίσης και στις ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις της πλήρως εναρμονισμένη με όλες τις τρέχουσες εξελίξεις.

Screenshot_2.jpg

Η επαγγελματική κατάρτιση των συμμετεχόντων, διαμορφώνεται από την KNG με γνώμονα τις πραγματικές και εξειδικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες του πελάτη και υλοποιείται σε στενή και αμοιβαία συνεργασία.

Στόχος μας στην εκπαίδευση είναι η πλήρης και αποτελεσματική επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό την βελτιστοποίηση της επαγγελματικής απόδοσης, την ενδυνάμωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και την ενίσχυση των επιχειρηματικών γνώσεων.

Οργάνωση επιχειρήσεων

 • P & L Forecast /Budgeting, Οικονομικός Προϋπολογισμός
 • Turnover & Gross Margin c
 • Μοντέλα Aνάλυσης: Swot Analysis & Balance Scorecard Models
 • Στοχοθέτηση: SMART targeting & monitoring System Tool
 •  Τεχνικές Πωλήσεων / Supervision of the sales force

Personal Performance Management & Sales Coaching

 •  Be a Leader/Hγεσία
 •  Career Planning
 •  Communication Skills
 •  SMART targeting/ Αction Plan
 •  Successful Manager/ Retail Store Manager

Τeam Performance Management / Managing High Performing Teams

 •  Delegation & H σπουδαιότητα της ανάπτυξης των συνεργατών σας
 •  Leadership Management / Ηγεσία
 •  Δείκτες απόδοσης -KPIS / Αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας διοίκησης & πωλήσεων
 •  Λήψη Αποφάσεων /Decision Making/ Μοντέλο Fishbone
 •  Τεχνικές Πωλήσεων /PSS-Professional Selling Skills

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

 •  Recruiting for Success/ Τεχνικές Προσλήψεων
 •  Ανάλυση και περιγραφή θέσεων εργασίας (job description analysis)
 •  Σχεδιασμό και Ανάπτυξη συστημάτων αξιολόγησης απόδοσης ανθρώπινου δυναμικού
 •  Διαμόρφωση συστημάτων αμοιβών και υπεραπόδοσης

Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών

 •  PSS -Τεχνικές Πωλήσεων
 •  Διατήρηση πιστότητας των πελατών /Loyalty Factors
 •  Αύξηση τζίρου / Up & Cross Selling
 •  Επικοινωνία με τον πελάτη
 •  Τρόπος εξυπηρέτησης/Διαχείριση παραπόνων