Κεντρικά: Σπιναλόγκας 16, Ηράκλειο

Τηλεφωνικό κέντρο: 2810390992
business portal
Κλάδοι

Κλάδοι

Screenshot_3.jpg

Βιομηχανίας - Παραγωγής

Προτεραιότητα μας είναι να εστιάζουμε και να προσαρμόζουμε καταλλήλως το ευρύ φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρουμε, εφαρμόζοντας τις δεξιότητες και τις γνώσεις μας ώστε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να επιτύχουν τους στόχους τους. Παρέχουμε πραγματικές λύσεις σε θέματα που άπτονται του βιομηχανικού κλάδου, αξιοποιώντας τις δυνατότητές μας σε όλους τους τομείς υπηρεσιών προκειμένου να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αναπτυχθούν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η αμεσότητα και η αποτελεσματικότητα αποτελούν το συγκριτικό μας πλεονέκτημα.

Φιλοξενίας - Αναψυχής

Αναπτύσσουμε καινοτόμες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες καταγράφοντας αξιόλογες επιτυχίες τόσο στη παρακολούθηση των πεπραγμένων μέσω οικονομικών αναφορών όσο και στην αξιολόγηση δομών και στην ανάπτυξη με αύξηση κύκλου εργασιών και αποτελεσμάτων.

Συνεργαζόμαστε με πολυτελείς και διεθνώς αναγνωρισμένες ξενοδοχειακές μονάδες στις οποίες παρέχουμε φάσμα υπηρεσιών με σκοπό να συνδράμουμε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της πλέον κατάλληλης στρατηγικής. Η εμπειρία μας στο κλάδο του Τουρισμού μας καθιστά χρήσιμους συνεργάτες για την είσοδο νέων και για την ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Υπηρεσιών

Αποτελούμε έμπιστους συμβούλους πελατών-εταιριών καθοδηγώντας τους σε απλές λύσεις μέσω μιας ειδικά διαμορφωμένης ομάδας που έχει άμεση πρόσβαση σε τεχνικούς συμβούλους. Παρέχουμε υπηρεσίες σε διάφορες επιχειρησιακά οργανωμένες μονάδες συνεισφέροντας στην δημιουργία ορθής Εταιρικής κουλτούρας. Καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων και συνεργαζόμαστε με σαφής, ακριβής και μετρήσιμους στόχους.

Εμπορίου

Στοχεύουμε στην παροχή ολοκληρωμένων προγραμμάτων υπηρεσιών, από την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών έως το φορολογικό σχεδιασμό, τον έλεγχο και τη λογιστική. Προσφέρουμε ένα συγκροτημένο πακέτο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, που περιλαμβάνει λύσεις σε θέματα χρηματοδοτήσεων, αναλύσεων οικονομικών δεδομένων, εργατικών, συμβουλευτικών διοίκησης και ανάπτυξης και ελεγκτικών υπηρεσιών. Κατανοώντας τη λειτουργία του κλάδου, μας επιτρέπει να συνδράμουμε τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και να μετατρέψουν τις απειλές σε ευκαιρίες για ανάπτυξη.

Ακινήτων - Κατασκευαστικές

Εξειδικευόμαστε και γνωρίζουμε σε βάθος τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των επιχειρήσεων του κλάδου Ακινήτων – Κατασκευαστικών. Συνεισφέρουμε στον τρόπο διοίκησης, στην διαχείριση τραπεζικών σχέσεων, στην διασφάλιση – διαχείριση κινδύνων, στην άμεση και έμμεση φορολόγηση και στα λογιστικά – εργατικά θέματα που καλείται να αντιμετωπίσει στην καθημερινή της λειτουργία.

Δραστηριοποιούμαστε μέσα από ένα ευρύ φάσμα παρεχόμενων υπηρεσιών, από τον έλεγχο, τις υπηρεσίες αγοραπωλησίας, την εταιρική χρηματοδότηση, την άμεση και έμμεση φορολόγηση.

Δημοσίου

Διαθέτουμε εξειδίκευση σε θέματα νομοθεσίας των Δημόσιων Οργανισμών και Φορέων του Δημόσιου, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες κατάρτισης επιχειρησιακών – στρατηγικών σχεδίων, υπηρεσίες κατάρτισης απολογισμών (μηνιαίων – τριμηνιαίων), υπηρεσίες διασφάλισης και εσωτερικού ελέγχου, συμβουλευτικές υπηρεσίες κατάρτισης κανονισμών και εγχειριδίων λειτουργίας, υπηρεσίες κατάρτισης χρηματοοικονομικών αναφορών βάσει ΔΠΧΑ, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μισθοδοσίας και συμμετέχει σε ομάδες εργασίες για την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών.

Ναυτιλίας

Αναλαμβάνουμε ναυτιλιακές εταιρίες από την σύσταση τους μέχρι και την κατάρτιση οικονομικών αναφορών σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που απαιτεί η Διοίκηση (IFRS, US GAAP, ΕΛΠ). Συνδράμουμε στη σύσταση υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου για την διασφάλιση της εταιρίας και καταρτίζουμε κανονισμούς και εγχειρίδια διαδικασιών ανά θέση εργασίας.

Τεχνολογίας - Μέσων

Σκοπός μας είναι να παρέχουμε αντίστοιχα γρήγορες, έξυπνες και οικονομικές λύσεις όπως επιβάλλει η επιχειρηματικότητα του κλάδου. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία, την εξειδίκευση και την φαντασία για να παρέχουμε το απαιτούμενο φάσμα των χρηματοοικονομικών πρακτικών και αναλύσεων που θα συνδράμουν στον στόχο κάθε Διοίκησης.

Το φάσμα των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει την κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων με ανάλυση προϋπολογιστικών και απολογιστικών δεδομένων, την εφαρμογή κανόνων και διαδικασιών που θα αυξήσουν την διασφάλιση στη λειτουργία της επιχείρησης – υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου και δικλείδων ασφαλείας, την κοστολογική ανάλυση των υπηρεσιών που παρέχει ο κλάδος, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες μισθοδοσίας, αποτιμήσεις, κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων.