Κεντρικά: Σπιναλόγκας 16, Ηράκλειο

Τηλεφωνικό κέντρο: 2810390992
business portal

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι σύμβουλοί μας έχουν πολυετή πείρα και εμπειρογνωμοσύνη στις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Προετοιμασία επιχειρηματικών και στρατηγικών σχεδίων
  • Σύνταξη - Ενημέρωση των Κανονισμών Εσωτερικής Λειτουργίας. Σχεδιασμός επαρκών μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου
  • Αναδιάρθρωση και κοστολόγηση
  • Συμβουλές και οικονομικές εκθέσεις για τα προγράμματα εθνικών και ευρωπαϊκών επιδοτήσεων
  • Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης για τις ΜΜΕ
  • Διαχείριση φακέλων για συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ
  • Η εξωτερική χρηματοοικονομική διαχείριση στη διαχείριση και τη διαπραγμάτευση υφιστάμενων δανείων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα