Κεντρικά: Σπιναλόγκας 16, Ηράκλειο

Τηλεφωνικό κέντρο: 2810390992
business portal

Τι εννοούμε με την φορολογική υποστήριξη

Τι εννοούμε με την φορολογική υποστήριξη

Η φορολογική υποστήριξη αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για την ενίσχυση της οικονομίας και την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αλλά τι εννοούμε συγκεκριμένα με αυτόν τον όρο;

Η φορολογική υποστήριξη αφορά τις πολιτικές και τα μέτρα που λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομία της χώρας μέσω της μείωσης των φορολογικών επιβαρύνσεων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η φορολογική υποστήριξη πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους, όπως η μείωση των φορολογικών συντελεστών, η αύξηση των αφορολόγητων ορίων, η παροχή φορολογικών ελαφρυντικών και άλλα μέτρα που έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση της οικονομικής δραστηριότητας.

Στην πράξη, η φορολογική υποστήριξη έχει διάφορα οφέλη για την οικονομία και τους πολίτες. Η μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων μπορεί να διευκολύνει τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας.

Ακόμα, η φορολογική υποστήριξη μπορεί να βελτιώσει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, καθώς οι υψηλές φορολογίες μπορούν να μειώσουν το εισόδημα των πολιτών και να επηρεάσουν την κατανάλωσή τους. Επιπλέον, η μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, καθώς οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές συνήθως ενθαρρύνουν τη χρήση αμφιλεγόμενων πρακτικών για τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης.

Ωστόσο, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι πιθανές αρνητικές συνέπειες της φορολογικής υποστήριξης. Η μείωση των φορολογικών εσόδων μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των πόρων που διατίθενται για τη χρηματοδότηση των δημοσίων υπηρεσιών και των κοινωνικών προγραμμάτων. Επίσης, η φορολογική υποστήριξη μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση του δημόσιου χρέους, εάν δεν υπάρξουν αντίστοιχες περικοπές των δαπανών.