Κεντρικά: Σπιναλόγκας 16, Ηράκλειο

Τηλεφωνικό κέντρο: 2810390992
business portal

Τι είναι τεκμήριο;

Τι είναι τεκμήριο;

Τα τεκμήρια είναι σημαντικά έγγραφα που αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία για τις οικονομικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης ή ενός ατόμου.

Αυτά τα έγγραφα αποτελούν στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατανόηση και την επιβεβαίωση της ορθότητας των οικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης ή των οικονομικών πληροφοριών που παρέχονται σε εξωτερικούς φορείς, όπως φορολογικές αρχές, τράπεζες, πελάτες και προμηθευτές.

Τα τεκμήρια μπορούν να είναι διάφορων ειδών, όπως αποδείξεις, τιμολόγια, αποστολικές εντολές, εκκαθαριστικά, απολογιστικά και καταθετικά παραστατικά. Ανάλογα με τη φύση της επιχείρησης και της δραστηριότητας, μπορεί να υπάρχουν και άλλα είδη τεκμηρίων που χρησιμοποιούνται για την επιβεβαίωση και την κατανόηση της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης.

Τελικά, τα τεκμήρια αποτελούν ουσιαστικά μια θεμελιώδη πτυχή της λογιστικής και των οικονομικών συστημάτων. Αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της ακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης, ενώ παράλληλα βοηθούν στην αποφυγή και την αντιμετώπιση πιθανών διαφορών και διαφορετικών εκτιμήσεων μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της, των πιστωτών και των φορολογικών αρχών.

Είναι σημαντικό για κάθε επιχείρηση να διασφαλίζει ότι τα τεκμήρια της είναι ακριβή και πλήρη, καθώς αυτό επιτρέπει στους ελεγκτές και τους φορείς ελέγχου να επιβεβαιώσουν την ακρίβεια των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. Επιπλέον, τα τεκμήρια είναι σημαντικά για την εξυπηρέτηση της φορολογικής δήλωσης, τους αιτούντες δάνεια, τους πιστωτές και άλλους φορείς που ενδέχεται να ζητήσουν αναφορές στα οικονομικά της εταιρείας.