Κεντρικά: Σπιναλόγκας 16, Ηράκλειο

Τηλεφωνικό κέντρο: 2810390992
business portal

Τι είναι ο κατώτατος μισθός;

Τι είναι ο κατώτατος μισθός;

Ο κατώτατος μισθός είναι ο χαμηλότερος ωρομίσθιος, ημερήσιος ή μηνιαίος μισθός που επιτρέπεται να πληρώνει ένας εργοδότης στους εργαζομένους του.

Είναι μια απαίτηση που επιβάλλεται από την κυβέρνηση, η οποία αποσκοπεί στην προστασία των εργαζομένων από το να τους εκμεταλλεύονται οι εργοδότες και να διασφαλίσει ότι είναι σε θέση να κερδίζουν έναν δίκαιο μισθό για την εργασία τους. 

Ο κατώτατος μισθός ποικίλλει από χώρα σε χώρα και από περιοχή σε περιοχή εντός μιας χώρας. Σε ορισμένα σημεία ορίζεται από την κυβέρνηση, ενώ σε άλλα καθορίζεται μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ εργοδοτών και εργατικών συνδικάτων. 

Γενικά, ο κατώτατος μισθός προορίζεται να παρέχει στους εργαζόμενους αρκετό εισόδημα για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, όπως τρόφιμα, στέγαση και ένδυση. Σκοπός είναι επίσης να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι είναι σε θέση να αντέξουν οικονομικά ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο. 

Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα αναθεωρείται σε ετήσια βάση και μπορεί να αυξηθεί εάν αυξηθεί το κόστος ζωής. Καθορίζεται από την κυβέρνηση σε συνεννόηση με τα εργατικά συνδικάτα και τις εργοδοτικές οργανώσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τη τελευταία αύξηση του κατώτατου μισθού η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση όσον αφορά την Ε.Ε.