Κεντρικά: Σπιναλόγκας 16, Ηράκλειο

Τηλεφωνικό κέντρο: 2810390992
business portal

Τι είναι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις;

Τι είναι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις;

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ένας φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται σε ένα προϊόν κάθε φορά που προστίθεται αξία σε κάθε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού, από την παραγωγή έως το σημείο πώλησης.

Ο φόρος υπολογίζεται συνήθως ως ποσοστό επί της τιμής πώλησης του προϊόντος.

Ο ΦΠΑ χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο ως τρόπος αύξησης των εσόδων της κυβέρνησης. Είναι μια μορφή έμμεσου φόρου, που σημαίνει ότι μετακυλίεται στον καταναλωτή, και καταβάλλεται απευθείας από την επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις ενεργούν ως φοροεισπράκτορες για λογαριασμό της κυβέρνησης, προσθέτοντας τον ΦΠΑ στην τιμή των αγαθών και υπηρεσιών τους και στη συνέχεια αποδίδοντας τον εισπραχθέντα φόρο στο κράτος.

Ο ΦΠΑ προστίθεται συνήθως στα περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες, με ορισμένες εξαιρέσεις, όπως σε ιατρικές, ασφαλιστικές υπηρεσίες και την εκπαίδευση. Ο συντελεστής ΦΠΑ μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τον τύπο του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Ορισμένες χώρες έχουν έναν ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ, ενώ άλλες έχουν πολλαπλούς συντελεστές για διαφορετικούς τύπους αγαθών και υπηρεσιών. Στη χώρα μας έχουμε μειωμένο συντελεστή σε τρόφιμα, βασικές υπηρεσίες κ.α. καθώς και υπερ-μειωμένο συντελεστή σε βιβλία, φάρμακα κ.α. Τέλος υπάρχουν διαφορετικοί μειωμένοι συντελεστές σε ακριτικά νησιά όπως: Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο, Χίο.