Κεντρικά: Σπιναλόγκας 16, Ηράκλειο

Τηλεφωνικό κέντρο: 2810390992
business portal

Πότε κάνουμε κοινή φορολογική δήλωση;

Πότε κάνουμε κοινή φορολογική δήλωση;

Η κοινή φορολογική δήλωση είναι μια δήλωση φορολογίας που υποβάλλεται από συζύγους ή συντρόφους που συμβιώνουν και έχουν κοινό φορολογικό καθεστώς.

Σε αυτήν τη δήλωση, καταγράφονται τα εισοδήματα και οι εκπτώσεις του κάθε συζύγου ή συντρόφου, και υπολογίζεται η φορολογική υποχρέωση του ζευγαριού.

Αν και η κοινή φορολογική δήλωση είναι προαιρετική σε ορισμένες χώρες, σε άλλες είναι υποχρεωτική σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους, εάν δύο ή περισσότερα άτομα είναι εγγεγραμμένα στο ίδιο καταστατικό δημοτικότητας και έχουν κοινό φορολογικό καθεστώς, τότε μπορούν να υποβάλουν μια κοινή φορολογική δήλωση. Αυτό ισχύει είτε οι άνθρωποι είναι παντρεμένοι, είτε συντρόφοι που συμβιώνουν.

Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου η κοινή φορολογική δήλωση είναι υποχρεωτική, όπως σε περιπτώσεις όπου ο ένας σύζυγος έχει μηδεν εισοδήματα και ο άλλος έχει εισοδήματα που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο όριο. Σε αυτή την περίπτωση, οι σύζυγοι υποχρεούνται να υποβάλλουν μια κοινή φορολογική δήλωση, ανεξάρτητα από το αν ζουν μαζί ή όχι.

Επίσης, η κοινή φορολογική δήλωση μπορεί να είναι πιο επωφελής από οικονομικής απόψεως, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των συντρόφων. Αυτό συμβαίνει καθώς οι σύζυγοι μπορούν να συνδυάσουν τα εισοδήματά τους και τις εκπτώσεις τους και να χρησιμοποιήσουν αυξημένα όρια εκπτώσεων, ενώ επίσης μπορεί να αυξηθεί ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στα κοινά εισοδήματα.

Συνολικά, η κοινή φορολογική δήλωση είναι μια χρήσιμη επιλογή για παντρεμένα ζευγάρια ή συντρόφους που συμβιώνουν και έχουν κοινό φορολογικό καθεστώς, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης και να επιφέρει οικονομικά οφέλη.

Επομένως, εάν είστε παντρεμένοι ή συγκατοικείτε με κάποιον, έχετε την επιλογή να υποβάλετε μια κοινή φορολογική δήλωση. Αυτό σημαίνει ότι οι εισοδηματικές πληροφορίες και οι απαιτήσεις των δύο συντελεστών συνδυάζονται σε μια δήλωση.

Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι θα ήθελαν να κάνουν μια κοινή φορολογική δήλωση αντί για δύο ξεχωριστές δηλώσεις. Για παράδειγμα, εάν ο ένας δεν είχε εισόδημα το προηγούμενο έτος, ενώ ο άλλος είχε, μια κοινή δήλωση μπορεί να μειώσει τα συνολικά φορολογικά υποχρεώσεις τους.

Αντιθέτως, υπάρχουν περιπτώσεις όπου είναι προτιμότερο να υποβληθούν ξεχωριστές δηλώσεις. Για παράδειγμα, εάν έχετε μεγάλο εισόδημα και ο σύντροφός σας έχει χαμηλό εισόδημα, η υποβολή ξεχωριστών δηλώσεων μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερες φορολογικές υποχρεώσεις για το ζευγάρι συνολικά.