Κεντρικά: Σπιναλόγκας 16, Ηράκλειο

Τηλεφωνικό κέντρο: 2810390992
business portal

Ποιά είναι η δουλειά ενός Ορκωτού Ελεγκτή/Λογιστή;

Ποιά είναι η δουλειά ενός Ορκωτού Ελεγκτή/Λογιστή;

Ο Ορκωτός Λογιστής (CA) είναι επαγγελματίας στον τομέα της λογιστικής, ο οποίος έχει ολοκληρώσει ένα αυστηρό πρόγραμμα σπουδών και κατάρτισης και έχει εκπληρώσει τις απαιτήσεις για να γίνει μέλος ενός επαγγελματικού λογιστικού οργανισμού.

Ο πρωταρχικός ρόλος ενός CA είναι να παρέχει οικονομικές συμβουλές και καθοδήγηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας και ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων, της διαχείρισης προϋπολογισμών και της ανάπτυξης οικονομικών στρατηγικών. 

Επίσης, ο Ορκωτός Λογιστής είναι εκείνος που βοηθά τους πελάτες να ελαχιστοποιήσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και να συμμορφωθούν με τους φορολογικούς νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον, μπορεί να ενεργεί ως ελεγκτής, επανεξετάζοντας τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών διασφαλίζοντας ότι είναι ακριβείς και σύμφωνες με τα λογιστικά πρότυπα. Οι CAs είναι επαγγελματίες υψηλού κύρους, οι οποίοι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων και των οργανισμών.