Κεντρικά: Σπιναλόγκας 16, Ηράκλειο

Τηλεφωνικό κέντρο: 2810390992
business portal

Εσωτερικό λογιστήριο ή λογιστικό γραφείο: Ποια επιλογή είναι καλύτερη για την επιχείρησή σας;

Εσωτερικό λογιστήριο ή λογιστικό γραφείο: Ποια επιλογή είναι καλύτερη για την επιχείρησή σας;

Μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που πρέπει να πάρετε ως επιχειρηματίας είναι ποιος θα αναλάβει τα λογιστικά σας.

Υπάρχουν δύο βασικές επιλογές: να έχετε ένα εσωτερικό λογιστήριο, δηλαδή να προσλάβετε έναν ή περισσότερους λογιστές που θα εργάζονται αποκλειστικά για εσάς, ή να αναθέσετε τα λογιστικά σας σε ένα εξωτερικό λογιστικό γραφείο, δηλαδή να συνεργαστείτε με έναν ή περισσότερους λογιστές που θα σας παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Ποια επιλογή είναι καλύτερη για την επιχείρησή σας;

Η απάντηση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το μέγεθος, ο κλάδος, οι ανάγκες και ος= προϋπολογισμός της επιχείρησής σας. Κάθε επιλογή έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Μερικά από αυτά είναι:

  • Εσωτερικό λογιστήριο: Σας προσφέρει μεγαλύτερη άμεση επικοινωνία, έλεγχο και προσαρμοστικότητα στις λογιστικές σας διαδικασίες. Σας εξασφαλίζει μεγαλύτερη εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των οικονομικών σας δεδομένων. Σας επιτρέπει να έχετε έναν λογιστή που γνωρίζει εις βάθος την επιχείρησή σας και τις ιδιαιτερότητές της. Ωστόσο, σας κοστίζει περισσότερο, καθώς πρέπει να πληρώνετε τον μισθό, τις ασφαλιστικές εισφορές και τα έξοδα του λογιστή σας. Επίσης, σας επιβαρύνει με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και την ενημέρωση των γνώσεων και των εργαλείων του λογιστή σας.
  • Λογιστικό γραφείο: Σας προσφέρει μεγαλύτερη οικονομία, καθώς πληρώνετε μόνο για τις υπηρεσίες που χρειάζεστε και όχι για τον χρόνο εργασίας του λογιστή. Σας εξασφαλίζει μεγαλύτερη εξειδίκευση και ποιότητα, καθώς έχετε πρόσβαση σε έναν ή περισσότερους λογιστές με διαφορετικές γνώσεις και εμπειρίες. Σας επιτρέπει να έχετε έναν λογιστή που είναι πάντα ενημερωμένος για τις νέες εξελίξεις και τις καλύτερες πρακτικές στον τομέα της λογιστικής. 

Η επιλογή μεταξύ εσωτερικού λογιστήριου ή λογιστικού γραφείου εξαρτάται από τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τους στόχους της επιχείρησής σας. Θα πρέπει να συγκρίνετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε επιλογής, καθώς και το κόστος και την απόδοση που σας προσφέρουν. Θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη την εμπειρία, την εξειδίκευση και την αξιοπιστία του λογιστή ή του λογιστικού γραφείου που θα επιλέξετε, καθώς και την ποιότητα και την ταχύτητα των υπηρεσιών που θα σας παρέχουν.